„ქინძმარაული“, “ყვარელი”, „მუკუზანი“ და “ახაშენი” მიკროზონებში მოყვანილი ყურძნის ჩაბარება, მხოლოდ ვენახების კადასტრის ამონაწერის

27 აგვისტო, 2020წ

გაზიარება

„ქინძმარაული“, “ყვარელი”, „მუკუზანი“ და “ახაშენი” მიკროზონებში მოყვანილი ყურძნის ჩაბარება, მხოლოდ ვენახების კადასტრის ამონაწერის

„ქინძმარაული“, “ყვარელი”, „მუკუზანი“ და “ახაშენი” მიკროზონებში მოყვანილი ყურძნის ჩაბარება, მხოლოდ ვენახების კადასტრის ამონაწერის

2020 წლის რთველის დროს, ყვარლისა და გურჯაანის მევენახეობის რეგიონებში, მევენახეები და კომპანიები ღვინის საწარმოებში დაცული ადგილწარმოშობის დასახელებების - „ქინძმარაული“, “ყვარელი”, „მუკუზანი“ და “ახაშენი” მიკროზონებში მოყვანილი ყურძნის ჩაბარებას მხოლოდ ვენახების კადასტრის ამონაწერის საფუძველზე შეძლებენ.

აღნიშნული დოკუმენტის არქონის შემთხვევაში ყურძენი შეფასდება, როგორც ჯიშური ღვინის საფერავის მასალა.

ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ყვარლისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში ვენახების ამონაწერის გაცემა დაიწყო იმ მევენახეებისა და კომპანიებისთვის, რომლებიც უკვე დარეგისტრირებული არიან ვენახების კადასტრის მონაცემთა ბაზაში.

მევენახეებმა და კომპანიებმა, რომელთაც ჯერ კიდევ არ განუახლებიათ ინფორმაცია, თავიანთი ვენახების შესახებ, უნდა მიმართონ ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და მათ წარმომადგენელებს რეგიონში.

ვენახების ამონაწერის მიღების შემდეგ, მევენახეებმა და კომპანიებმა უნდა დაამოწმონ ვენახის ამონაწერში მოყვანილი ინფორმაცია და დაეთანხმონ მის შინაარსს.

ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ყვარლისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში მევენახეებსა და კომპანიებს დაეხმარებიან ვენახის ამონაწერის განახლებაში.

საქართველოს ვენახების ეროვნული კადასტრის შექმნა ხელს შეუწყობს ქართული ღვინის ხარისხის და კონკურენტიანობის გაზრდას მსოფლიო ღვინის ბაზარზე, უზრუნველყოფს რთველის პროცესის გამარტივებას და გამჭვირვალედ ჩატარებას.

ცხელი ხაზი: 1501

წყარო:  ღვინის ეროვნული სააგენტო / National Wine Agency of Georgia

 

 

პოპულარული ღვინოები

9.9
საფერავი

საფერავი

წითელი მშრალი

15.6
კაბერნე სოვინიონი როზე

კაბერნე სოვინიონი როზე

10.8
ქართული ლეგენდა საფერავი

ქართული ლეგენდა საფერავი