საჭიროა თუ არა ღვინის დასპირტვა და როდის გამოიყენებენ ამ მეთოდს

13 ნოემბერი, 2018წ

გაზიარება

საჭიროა თუ არა ღვინის დასპირტვა და როდის გამოიყენებენ ამ მეთოდს

საჭიროა თუ არა ღვინის დასპირტვა და როდის გამოიყენებენ ამ მეთოდს

დასპირტვა (შემაგრება) მეღვინეობაში ძალზედ პასუხსაგებ ტექნოლოგიურ ოპერაციად ითვლება. შემაგრებული ღვინის წარმოებაში უპირატესობა ეძლევა წყვეტილებით ჩატარებულ დასპირტვას. ასეთ შემთხვევაში მიმატებული სპირტი უკეთ ერწყმის ღვინოს, მთავარია გამოვიყენოთ ინდუსტრიული სპირტი.

 

პირველი დასპირტვა წარმოებს ტკბილის დუღილში შესვლამდე. იგი ისპირტება მხოლოდ 40 გრადუსამდე. ამით ჩვენ ვაჩერებთ ველური საფუვრების მოქმედების და ასპარეზი ღვინის საფუვრებს რჩებათ. მეორედ ამბოხი ისპირტება, ხოლო მესამე დასპირტვა რამოდენიმე ხნის შემდეგ ხდება. საჭიროების მიხედვით, ეს ტექნოლოგიური ოპერაცია კუპაჟს უნდა შევუფარდოთ. მიზანი კონდიციამდე მიყვანაა.

 

 

დასპირტვა წარმოებს დიდ ჭურჭელში (ბუტი, რკინაბეტონის რეზერვუარი).  კუპაჟის დარღვევა წარმოებს პროპელერული სარეველით ან ცენტრიდანული ტუმბოთი. არევა დახურული წესით უნდა ჩატარდეს, რადგან ღია წესი სპირტის დიდ დანაკლისს იძლევა. ტკბილი ემატება სპირტს, რითაც საფუვრების მოქმედება საბოლოოდ დუნდება.

 

ზოგი წითელი პორტვეინი მზადდება მშრალი წითელი ღვინის, შემაგრებული ღვინომასალის, ვაკუუმწვენისა და სპირტის კუპაჟით. ასეთ კუპაჟში შემაგრებული ღვინომასალა შედის არა უმცირესი 50%-სა. შემაგრებული ღვინის ტიპებში ყველაზე პოპულარული პორტვეინია, მადერა რაოდენობით მას ადგილს უთმობს. მადეირის ტექნოლოგიის თავისებურებად ითვლება მთლიან ჭაჭაზე დუღილი და თბური დამუშავება – მადერიზაცია. ფერით მადერა მხოლოდ თეთრია.

ხერესის წარმოებისას ცდილობენ, რომ ტკბილს რაც შეიძლება მცირედი რაოდენობით შეჰყვეს მთრიმლავი ნივთიერებანი. ამიტომ ყურძნის დაწნეხას ამჯობინებენ შამპანურის წესით (მთლიანი მტევნების).

პოპულარული ღვინოები

25
კაბერნე-სოვინიონი

კაბერნე-სოვინიონი

თეთრი მშრალი

20.95
რქაწითელი ქვევრის

რქაწითელი ქვევრის

51.95
საფერავი  ქვევრი (2012)

საფერავი ქვევრი (2012)

წითელი მშრალი

14
ასკო - ღვინის ბოთლის ჩასადები

ასკო - ღვინის ბოთლის ჩასადები

39.5
ჟიცი - კიტრი

ჟიცი - კიტრი