რა არის ყურძნის ტკბილი მისტელი და როგორ ამზადებენ მას

19 სექტემბერი, 2018წ

გაზიარება

რა არის ყურძნის ტკბილი მისტელი და როგორ ამზადებენ მას

რა არის ყურძნის ტკბილი მისტელი და როგორ ამზადებენ მას

ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, მისტელი დასპირტული ყურძნის ტკბილია, რომლის ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 16%-ზე ნაკლები. მისტელს იყენებენ, როგორც საკუპაჟე მასალას შემაგრებული და სადესერტო ღვინოების შაქრიანობის კორექტირებისთვის.

ზოგჯერ   ყურძნის ტკბილს სპირტავენ 25-30% (მოც)-მდე და ასეთნაირად მიღებულ მისტელს იყენებენ კუპაჟში არა მარტო შაქრიანობის, არამედ სპირტიანობის გაზრდისთვისაც. ზოგიერთი ორიგინალური სადესერტო ტიპის ღვინოების დასამზადებლად, დასპირტვას აწარმოებენ 45-50% (მოც)-მდე ალკოჰოლის შემცველი ერთწლიანი დაძველების მისტელით. მისტელის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, ზოგჯერ მას უტარებენ თბურ დამუშავებას 35-400C-ზე უჰაეროდ, ჰერმეტულ ჭურჭელში.

ზოგიერთ ქვეყანაში მისტელს აწარმოებენ არა როგორც საკუპაჟე მასალად გამოსაყენებლად, არამედ როგორც მეღვინეობის საბოლოო პროდუქტს. საფრანგეთში წარმოებული მისტელი ცნობილია სახელწოდებით "რატაფია", კართაგენული, ხოლო სახელწოდებით შარანტის ღვინო – ეს არის მისტელი, რომლის დამზადებისასაც ტკბილის დასპირტვას აწარმოებენ საკონიაკე სპირტით. ყოფილ საბჭოთა კავშირის მეღვინეობის რეგიონებში დამზადებული მისტელი კი წარმოადგენდა მხოლოდ საკუპაჟე მასალას, რომელსაც იყენებდნენ შემაგრებული და სადესერტო ღვინოების დამზადების პროცესში მათი შაქრიანობის კორექტირებისათვის.

აქედან გამომდინარე, შემაგრებული და სადესერტო ღვინოების ხარისხი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მათი კორექტირებისას გამოყენებული მისტელის ხარისხზე. დღეს კარგად არის შესწავლილი ქართული თეთრი და წითელი მისტელის ქიმიური მაჩვენებლები.  მათი ცვლილება შენახვის პერიოდთან დაკავშირებით ვარდისფერი მისტელის ტექნოლოგიის შემუშავება, შემდგომში მათი ვარდისფერი სადესერტო ღვინოებში გამოყენების მიზნით, ჩვენი ქვეყნის მეღვინეობის მეტად აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს.

საქართველოში მისტელის ნიმუშების დასამზადებლად ხშირად იყენებდნენ  საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან მიღებული წითელყურძნიანი ჯიშების - საფერავის, თავკვერის და ასურეთული შავის ახლადგამოწნეხილ    დურდოს. სასურველია, ამ ჯიშების შაქრიანობა იყოს: საფერავის მინიმუმ - 22,5%, თავკვერის მინმუმ 18%, ასურეთული შავის, მინიმუმ - 20,%. მისტელის საცდელი ნიმუშების დასამზადებლად ზემოაღნიშნული წითელყურძნიანი ჯიშების ახლადგამოწნეხილ სულფიტირებულ დურდოს ემატებოდა რქაწითელის ტკბილი, რომლის შაქრიანობა მინიმუმ 21% იყო.

პოპულარული ღვინოები

32.05
ქისი ქვევრის

ქისი ქვევრის

22.95
ქისი

ქისი

თეთრი მშრალი

14
ასკო - ღვინის ბოთლის ჩასადები

ასკო - ღვინის ბოთლის ჩასადები